Code Triche Empire: Four Kingdoms (Polska) MOD APK – Empire: Four Kingdoms (Polska) Astuce

Empire: Four Kingdoms (Polska)  code Triche 1

Télécharger Empire: Four Kingdoms (Polska) APK MOD

Online Hack
Empire: Four Kingdoms (Polska)

Empire: Four Kingdoms (Polska) Un aperçu

Empire: Four Kingdoms (Polska)  code Triche 2

Zostań potężnym władcą czterech królestw w wielokrotnie nagradzanej średniowiecznej strategii MMO!

Dowiedź swoich umiejętności w grze, która łączy taktyczną walkę PVP ze strategią budowy imperium i zarządzaniem zasobami.

Zbieraj, produkuj i wymieniaj zasoby, aby wznieść swój własny zamek i stworzyć zeń niezdobytą fortecę! Zwerbuj potężną armię, aby podbić cenne terytoria i obronić je przed atakami rywali. Zawieraj sojusze ze znajomymi, aby pokonać swych wrogów, i tocz wielkie bitwy z milionami graczy na gigantycznej, interaktywnej mapie świata.

CECHY GRY:
♚ Wznieś i zmodyfikuj swój własny średniowieczny zamek
♚ Zawieraj potężne sojusze, aby zniszczyć swych rywali w epickich walkach PvP
♚ Planuj strategię bitew z ponad 50 różnymi jednostkami i mnóstwem różnorodnej broni
♚ Produkuj i wymieniaj zasoby, aby wznieść ponad 60 różnych budynków
♚ Rozmawiaj i opracowuj strategie razem ze znajomymi w ogromnej społeczności z aktywnym internetowym forum

Ta średniowieczna gra strategiczna przeniesie cię do czasów, w których przetrwać mogli jedynie najsilniejsi. Udowodnij, że zasługujesz na miejsce w gronie najpotężniejszych władców!

Problemy i pytania: https://support.goodgamestudios.com/?lang=pl&g=16
Forum i społeczność: https://community.goodgamestudios.com/fourkingdoms/pl
Facebook: https://www.facebook.com/EmpireFourKingdoms
Regulamin: http://www.goodgamestudios.com/terms_pl/
Ochrona danych osobowych: https://www.goodgamestudios.com/terms_pl/#privacy
Dane firmowe: https://www.goodgamestudios.com/terms_pl/#imprint

Subskrypcja (opcjonalna):
– Empire: Four Kingdoms oferuje dwa rodzaje automatycznie odnawianych subskrypcji: subskrypcje gracza oraz subskrypcje sojuszu.
– Aktywna subskrypcja gracza zapewnia specjalne efekty, premie i/lub przydatne funkcje dla twojej armii.
– Aktywna subskrypcja sojuszu zapewnia specjalne efekty i premie dla armii wszystkich członków sojuszu.
– Po potwierdzeniu twoja subskrypcja zostanie powiązana z twoim kontem Google Play i będzie automatycznie odnawiana każdego miesiąca, chyba że anulujesz opcję automatycznego odnawiania co najmniej 24 godziny przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego.
– Możesz zarządzać swoją subskrypcją oraz wyłączać jej automatyczne odnawianie z poziomu ustawień twojego konta Google Play po dokonaniu zakupu.
– Jeśli posiadasz oba rodzaje subskrypcji (gracza i sojuszu), będziesz musiał anulować je oddzielnie.
– Jeśli posiadasz obie subskrypcje gracza, będziesz musiał anulować je oddzielnie.
– Po anulowaniu subskrypcji zachowasz aktywne premie do dnia, w którym nastąpiłoby jej odnowienie. Po upływie tej daty wszelkie aktywne premie przestaną obowiązywać.

* Niniejsza aplikacja dostępna jest całkowicie za darmo. Umożliwia jednak dokonywanie nieobowiązkowych zakupów.
Gra wymaga połączenia z Internetem.
Devenez le puissant souverain des quatre royaumes dans la stratégie primée des MMO médiévaux!

Prouvez vos compétences dans le jeu, qui combine la lutte tactique de PVP avec la stratégie de construction d’un empire et de gestion des ressources.

Collectez, produisez et échangez des ressources pour construire votre propre château et créer une forteresse invaincue! Recrutez une puissante armée pour conquérir des territoires précieux et les défendre contre les attaques rivales. Faites des alliés avec vos amis pour vaincre vos ennemis et livrez de grandes batailles avec des millions de joueurs sur une carte interactive géante du monde.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU:
♚ Construisez et modifiez votre propre château médiéval
Faites des alliances puissantes pour détruire vos rivaux dans les batailles épiques de PvP
Planifiez une stratégie de combat avec plus de 50 unités différentes et une multitude d’armes différentes.
♚ Produire et échanger des ressources pour construire plus de 60 bâtiments différents
Discutez et développez des stratégies avec vos amis dans une immense communauté avec un forum en ligne actif.

Ce jeu de stratégie médiéval vous mènera à une époque où seuls les plus forts pourraient survivre. Prouvez que vous méritez une place parmi les dirigeants les plus puissants!

Problèmes et questions: https://support.goodgamestudios.com/?lang=fr&g=16
Forum et communauté: https://community.goodgamestudios.com/fourkingdoms/pl
Facebook: https://www.facebook.com/EmpireFourKingdoms
Réglementation: http://www.goodgamestudios.com/terms_en/
Protection des données personnelles: https://www.goodgamestudios.com/terms_pl/#privacy
Données de l’entreprise: https://www.goodgamestudios.com/terms_pl/#imprint

Abonnement (optionnel):
– Empire: Four Kingdoms propose deux types d’abonnements renouvelés automatiquement: les abonnements de joueurs et les abonnements d’alliances.
– Un abonnement de joueur actif fournit des effets spéciaux, des bonus et / ou des fonctionnalités utiles pour votre armée.
– La souscription active de l’alliance fournit des effets spéciaux et des bonus à l’armée de tous les membres de l’alliance.
– Une fois confirmé, votre abonnement sera lié à votre compte Google Play et sera automatiquement renouvelé tous les mois, à moins que vous n’annuliez l’option de renouvellement automatique au moins 24 heures avant la fin de la période de facturation en cours.
– Vous pouvez gérer votre abonnement et désactiver son renouvellement automatique à partir des paramètres de votre compte Google Play après un achat.
– Si vous avez les deux types d’abonnement (joueur et alliance), vous devrez les annuler séparément.
– Si vous avez deux abonnements de joueur, vous devrez les annuler séparément.
– Après avoir annulé votre abonnement, vous conserverez les bonus actifs jusqu’au jour où vous le renouvelez. Après cette date, tous les bonus actifs expireront.

* Cette application est disponible gratuitement. Cependant, cela vous permet de faire des achats optionnels.
Le jeu nécessite une connexion Internet.
CHRONIĆ I SŁUŻYĆ
Prawdziwą armię odróżniają od zwykłego zbiegowiska siła i dyscyplina! Nowe programy treningowe akademii wojskowej zapewnią twoim oddziałom nowe umiejętności. Dostępne są też nowe narzędzia do odpierania złowrogich samurajów i nomadów. Co więcej, wydarzenia kolekcjonerskie uzyskały nowe nagrody.