Code Triche Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK – Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Astuce

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá  code Triche 1

Télécharger Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá APK MOD

Online Hack
Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Un aperçu

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá  code Triche 2

Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
Que la guerre des Trois Royaumes est un jeu sur le thème de pays SLG de stratégie avec le contexte des Trois Royaumes, apportant au monde la plus authentique des Trois Royaumes! Panorama de la guerre entre les nations a lieu dans les 24 heures, plus de 300 de la frontière prêt à être battu, énumère esprit martial des Trois Royaumes prêt pour votre argent de sécurité post-code, et des centaines de milliers de ministre des artistes passionnés sang vous aidera à remplir le rêve des Trois Royaumes! Un jeu saint travaille avec l’approche classique, le sentiment d’appartenance à une expérience parfaite différente jamais! Avec un monde chaotique des Trois Royaumes, on peut se démarquer de contrôle? Idéal héroïque comment satisfaire? Rushing se précipiter et passer la Trois Royaumes que la guerre pour devenir une façon hégémonique! Commençons dès maintenant, secouant la terre et le ciel, répartis galaxie malveillant!
========== Particularité: =========
– Peut être joué dans les navigateurs et les téléphones Web et les données réelles
– les troupes d’auto-formation, recrutés dans les héros des Trois Royaumes, et les combats dans les Trois Royaumes
– La diversité Méthode et système de jeu serveur, vous aider à conquérir la galaxie
– Pour discuter et de planifier des stratégies directement avec des amis.
1.Thêm tướng mới: thần H.Ng.Anh, thần Đại Kiều, thần T.M.Viêm, thần H.H.Đôn
2.Thêm Skin mới: Skin Quan Vũ
3.Thêm chức năng mới: Đấu Xếp Hạng
4.Thêm sự kiện mới: Tín vật đoạt bảo
5.Tối ưu hóa các chức năng trong game